fbpx

Jednoduché účtovníctvo a daňová evidencia

Kurz Jednoduchého účtovníctva je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Popis kurzu

Kurz Jednoduché účtovníctvo je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti spracovania jednoduchého účtovníctva a vedenia daňovej evidencie. Majú záujem pracovať ako účtovník, vedúci účtovníctva v systéme jednoduchého účtovníctva samostatne zárobkovo činným osobám.

Profil absolventa

Absolvent modulu jednoduchého účtovníctva vie/pozná právnu úpravu pre:

 • jednoduché účtovníctvo
 • systém a zásady organizácie účtovníckych prác,

 

Je zručný v oblasti :

 •  vedenia účtovnej dokumentácie ručne alebo pomocou účtovného softvéru, uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie
 • praktického vedenia peňažného denníka, účtovných kníh (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, evidencia majetku, evidencia DPH, kniha jázd, kniha sociálneho fondu a pod., )
 • obstarania, oceňovania, evidencie, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku,, evidencie a skladovania zásob
 • evidencie zúčtovacích vzťahov z obchodnej, finančnej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov, z daní (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, ostatné priame a nepriame dane) a dotácií, inventarizácie majetku a záväzkov
 • vykonanie a zostavenia účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch) a daňového priznania k dani z príjmov FO, výpočtu daňového základu,

Ďalšie možnosti

Absolvent kurzu Jednoduchého účtovníctva môže ďalej pokračovat v dalšich moduloch akreditovaného kurzu Účtvovnictvo a to v moduloch:

Ďalšie informácie

 • kurz je vedený lektorom, prezenčne alebo dištančne – online pomocou Skype ( nejedná sa o vopred nahraté video !!!)
 • môžete sa lektora pýtať, zastaviť ho, keď vám niečo nie je jasné
 • je nutné, aby ste mali nainštalovaný Skype. V prípade, že ho nemáte, môžete si ho stiahnuť bezplatne  tu. 
 • absolvent získava Osvedčenie o absolvovaní kurzu 

Prihláste sa na kurz Jednoduchého účtovníctva

V prípade, že vás zaujal niektorý z našich online kurzov, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme vaše otázky. Prihlásiť sa na kurz môžete pomocou Prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 907 782315.

Formulár na prihlásenie sa na kurz

jednoduché Účtovníctvo

Cena kurzu:

Zadarmo *

Štandardná cena kurzu je 285.60€. 

* Kurz zadarmo je len pre nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, ktorým úrad schválil REPAS+ kurz. Viac informácií ako získať kurz zadarmo nájdete v sekcií Ako sa prihlásiť na kurz.

Info o kurze

Informácie ako prebieha kurz: Školíme od rána 9,00 do 16,00. Školí sa denne. Od 12,00 – 13,00 je prestávka na obed. Harmonogram školenia je možné meniť, závisí to od počtu a dohody účastníkov. 

Celkový počet hodín: 56 hodín

Kapacita účastníkov: 10 ks

Trvanie kurzu denne: 9,00 - 16,00 hod.

Notebook, PC

Termíny kurzu

Kurz sa otvára priebežne každý mesiac podľa záujmu. Školíme aj keď nie je naplnený stav 10 ks. ( aj jedného účastníka ). Informujte sa na tel. čísle +421 907782315 alebo sa priamo prihláste cez Kontaktný formulár. Následne vás budeme kontaktovať.

Miesto kurzu

Na našej pobočke Košice alebo v rámci online kurzu – celé SR.

Košice :
EDU.CO spol. s r.o.
Hlavná 68, 040 01 Košice

V rámci celého Slovenska sa môžete prihlásiť na Online kurzy pomocou Skype.