fbpx

Personalistika a mzdové účtovníctvo

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Popis kurzu

Kurz je vhodný pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti personalistiky, spracovania miezd a výkazníctva

Profil absolventa

Absolvent modulu je schopný orientovať sa v zákonoch súvisiacich so vznikom pracovného pomeru a správne vypočítať mzdu. Orientuje sa v zákonoch súvisiacich so zdravotným poistením, sociálnym poistením a ovláda znenia paragrafov zo zákona o dani z príjmov súvisiacich s daňou zo závislej činnosti. Rozlišuje nároky zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so vznikom pracovného pomeru.

Obsah kurzu:

 1. Pracovno-právne vzťahy
 2. Odmeňovanie
 3. Zdravotné poistenie
 4. Sociálne poistenie
 5. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 6. Sociálny fond a jeho použitie
 7. Dokumentácia
 8. Odpočítateľné položky základu dane

Ďalšie informácie

 • kurz je vedený lektorom, prezenčne alebo dištančne – online pomocou Skype ( nejedná sa o vopred nahraté video !!!)
 • môžete sa lektora pýtať, zastaviť ho, keď vám niečo nie je jasné
 • je nutné, aby ste mali nainštalovaný Skype. V prípade, že ho nemáte, môžete si ho stiahnuť bezplatne  tu. 
 • absolvent získava Certifikát o absolvovaní kurzu 

Prihláste sa na rekvalifikačný kurz

V prípade, že vás zaujal niektorý z našich online kurzov, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme vaše otázky. Prihlásiť sa na kurz môžete pomocou Prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 907 782315.

Formulár na prihlásenie sa na kurz

jednoduché Účtovníctvo

Cena kurzu:

Zadarmo *

Štandardná cena kurzu je 324,60€. 

* Kurz zadarmo je len pre nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, ktorým úrad schválil REPAS+ kurz. Viac informácií ako získať kurz zadarmo nájdete v sekcií Ako sa prihlásiť na kurz.

Info o kurze

Informácie ako prebieha kurz: Školíme od rána 9,00 do 16,00. Školí sa denne. Od 12,00 – 13,00 je prestávka na obed. Harmonogram školenia je možné meniť, závisí to od počtu a dohody účastníkov. 

Celkový počet hodín: 64 hodín

Kapacita účastníkov: 10 ks

Trvanie kurzu denne: 9,00 - 16,00 hod.

Notebook, PC

Termíny kurzu

Kurz sa otvára priebežne každý mesiac podľa záujmu. Školíme aj keď nie je naplnený stav 10 ks. ( aj jedného účastníka ). Informujte sa na tel. čísle +421 907782315 alebo sa priamo prihláste cez Kontaktný formulár. Následne vás budeme kontaktovať.

Miesto kurzu

Na našej pobočke Košice alebo v rámci online kurzu – celé SR.

Košice :
EDU.CO spol. s r.o.
Hlavná 68, 040 01 Košice

V rámci celého Slovenska sa môžete prihlásiť na Online kurzy pomocou Skype.