fbpx

Projektový manažment

Kompetenčný kurz Projektový manažment je určený pre všetkých budúcich projektových manažérov.

Popis kurzu

Po absolvovaní kurzu Projektový manažment budete:

 • mať osvojenú základnú terminológiu z oblasti projektového manažmentu
 • poznať základy plánovania, riadenia a kontroly projektu
 • poznať čo obsahuje základná projektová dokumentácia, ako ju efektívne pripraviť a v praxi používať

Profil absolventa

Pre koho je kurz určený:

Uchádzači o zamestnanie, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku (prípadne sa uchádzajú o pozíciu projektového manažéra) – projektoví manažéri, členovia projektových tímov – pracovníci projektových oddelení a úsekov plánovania – vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú získať informácie o projektovom manažmente – podnikatelia (začínajúci, existujúci) – všetci záujemci o danú problematiku

Obsah kurzu:

Úvod do projektového manažmentu, základná terminológia
2. Projekt – charakteristika, ciele, príklady projektov
3. Projektový cyklus a jeho manažment
4. Plánovanie projektu

 • Stanovenie SMART cieľov a úloh
 • Metóda logického rámca (príklady tvorby)
 • Hierarchická štruktúra činností (WBS)
 • Organizácia projektu, projektový manažér a projektový tím
 • Plánovanie času činností, míľniky projektu, Ganttove grafy
 • Plánovanie prostriedkov a zdrojov
 • Riziká projektu


5. Riadenie a kontrola projektu
6. Ukončenie a dokumentácia projektu
7. Softvérová podpora v projektovom riadení 
8. Najčastejšie nedostatky projektov
9. Príprava projektového zámeru – riešenie príkladu
10. Plán ďalšieho osobného rozvoja
11. Záver

 

Ďalšie informácie

 • kurz je vedený lektorom, prezenčne alebo dištančne – online pomocou Skype ( nejedná sa o vopred nahraté video !!!)
 • môžete sa lektora pýtať, zastaviť ho, keď vám niečo nie je jasné
 • je nutné, aby ste mali nainštalovaný Skype. V prípade, že ho nemáte, môžete si ho stiahnuť bezplatne  tu. 
 • absolvent získava Certifikát o absolvovaní kurzu 

Prihláste sa na rekvalifikačný kurz

V prípade, že vás zaujal niektorý z našich online kurzov, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme vaše otázky. Prihlásiť sa na kurz môžete pomocou Prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 907 782315.

Formulár na prihlásenie sa na kurz

PROJEKTOVý MANAžMENT

Cena kurzu:

Zadarmo *

Štandardná cena kurzu je 640€

* Kurz zadarmo je len pre nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, ktorým úrad schválil KOMPAS+ kurz. Viac informácií ako získať kurz zadarmo nájdete v sekcií Ako sa prihlásiť na kurz.

Info o kurze

Informácie ako prebieha kurz: Školíme od rána 9,00 do 16,00. Školí sa denne. Od 12,00 – 13,00 je prestávka na obed. Harmonogram školenia je možné meniť, závisí to od počtu a dohody účastníkov. 

Celkový počet hodín: 40 hodín

Kapacita účastníkov: 10 ks

Trvanie kurzu denne: 9,00 - 16,00 hod.

Notebook, PC

Termíny kurzu

Kurz Projektový manažment sa otvára priebežne každý mesiac podľa záujmu. Školíme aj keď nie je naplnený stav 10 ks.  Informujte sa na tel. čísle +421 907782315 alebo sa priamo prihláste cez Kontaktný formulár. Následne vás budeme kontaktovať.

Miesto kurzu

Na našej pobočke Košice alebo v rámci online kurzu – celé SR.

Košice :
EDU.CO spol. s r.o.
Hlavná 68, 040 01 Košice

V rámci celého Slovenska sa môžete prihlásiť na Online kurzy pomocou Skype.