fbpx

Rozvoj osobnostného potenciálu

Potrebuješ rozvinúť svoj osobnostný potenciál, zvýšiť motiváciu a sebavedomie pri hľadaní nového zamestnania?

Hľadáš aktívne zamestnanie?

Rozvoj osobnostného potenciálu

Vzdelávací program je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie s nízkym stupňom vzdelania, s nízkym príjmom a majú problém so sociálnou inklúziou. Program vytvorený špeciálne pre UoZ z marginalizovaných skupín a zvýhodneného prostredia, ktorí sa nedokážu pripraviť na požiadavky trhu práce. Neovládajú používať nástroje pri hľadaní vhodného zamestnania a chcú sa naučiť proaktívnemu správaniu sa na trhu práce.

Cieľom kurzu je priprava účastníkov  na pracovný trh. 

Rozvinúť ich osobnostný potenciál a zvýšiť ich motiváciu a sebavedomie pri hľadaní nového zamestnania. Kurz obsahuje moduly rozvoja osobnosti zamerané na tvorbu plánu osobného rozvoja, definovania cieľov a metód na ich dosiahnutie. 
Súčasťou sú aj praktické znalosti ako sa pripraviť na osobný pohovor, naučiť sa zvládať stres,reagovať na nečakane otázky  a tým zmierniť obavu z pohovoru. 
 
Účastník sa dozvie prečo je dôležitý prvý dojem, ako neverbálne komunikovať,pripraviť si životopis, motivačný list. Absolvuje tréning komunikačných zručnosti ako  telefonicky reagovať na pracovnú ponuku a ako predať sam seba na osobnom pohovore. 

Čo sa naučíš?

Komunikácia a sebavedomie

 • rozvoj komunikačných zručností
 • prosocialné správanie
 • empatia
 • vedomosť ako základ budovania sebavedomia

Ako uspieť na trhu práce

 • výhody a nevýhody stáleho zamestnania
 • orientácia na trhu práce
 • identifikovanie zdrojov - media, internet, osobná návšteva
 • pracovať v regióne alebo možnosť relokácie
 • príprava nástrojov na uplatnenie sa na trhu práce ( motivačný list, životopis )

Predaj sám seba

 • SWOT analýza silných a slabých stránok
 • tvorba POR ( plánu osobného rozvoja )
 • predajné techniky  - predaj sám seba
 • základy telefonovania
 • príprava na osobný pohovor
 • typológia otázok - príprava na zvládanie neočakaných otázok zamestnávateľov

Praktická časť

 • tréning telefonovania na ponuky úradu práce
 • tréning pracovného pohovoru

Info o kurze

 • Trvanie kurzu
 • Denne
 • Typ kurzu
 • Úroveň znalostí
 • Počet účastníkov
 • Certifikát
 • Cena
80 hodín
8 hod. /denne
Rozvoj osobnosti
Začiatočník
max.15 účastníkov
Áno
*ZADARMO

Prihláška na vzdelávací kurz

Prosím vyplňte tento Formulár záujemcu o vzdelávací kurz.

Do 24 hod. vás budeme kontaktovať a pozveme vás na osobné stretnutie, kde vám poskytneme ďalšie informácie.

 * označené polia sú povinné. Všetky naše kurzy su 100% preplácané Úradom práce, socialných veci a rodiny. Vzdelávacie kurzy otvárame priebežne každý mesiac podľa počtu záujemcov.

Hľadáš zamestnanie, ale aj po absolvovaní osobných pohovorov si bol odmietnutý  ?

Pripravili sme pre teba kurz, ktorý ti pomôže identifikovať tvoje silné stránky a ukáže ti smer, ktorým by si sa mal vybrať.

Pred tým ako sa vydáš hľadať svoje prvé stále zamestnanie, ťa pripravíme ako uspieť u zamestnávateľov. Pomôžeme ti pochopiť ako rozmýšľajú zamestnávatelia a čo vyžadujú od svojich budúcich zamestnancov.

Samozrejmosťou je tvorba nástrojov ako kvalitný životopis a motivačný list. Zvýšime tvoje sebavedomie intenzívnym tréningom telefonovania a modelových situácií osobných pohovorov.

Ako prebieha náš kurz

 • Miesto konania kurzu: Košice
 • Termín: kurz sa otvára každý mesiac
 • Denné školenia: 8:00-16:30
 • Forma školenia: prezentačná a dištančná

 

Kurz je delený na prezentačnú a dištančnú formu. Pri prezentačnej forme  navštevuješ školiacu miestnosť a za účasti lektora prechádzaš jednotlivými modulmi. Pri dištančnej forme pracuješ z domu a komunikujeme na diaľku. Pri prezentačnej forme dbáme nato, aby si bol stále pozorný a preto pravidelne robíme prestávky na kávu, občerstvenie.  

Pracuješ na našich PC a nepotrebuješ nič iné len dobrú náladu a ochotu sa niečo nové naučiť.

Tu nájdeš základne podmienky potrebné nato, aby si získal kurz ZADARMO

 • musíš byť evidovaný nezamestnaný na UPSVAR 
 • za posledných 5 rokov ti nebol uhradený cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na rekvalifikáciu alebo  vzdelávanie za podobný kurz nášmu ( IT kurz )
 • nie si zapojený do iného projektu UPSVAR napr. Absolventská prax, Reštart ...
 • nenavštevuješ externé štúdium
TOP