FAQ | Často kladené otázky

FAQ

Často kladené otázky

Kurzy ZDARMA cez projekt Zručnosti pre trh práce

Projekt Zručnosti na trhu práce je iniciatíva realizovaná prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti. Tento projekt zahŕňa aj iniciatívy na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré sú schválené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a realizované príslušnými úradmi.

V rámci tohto projektu sa môžu bezplatne vzdelávať tak nezamestnaní ako aj zamestnaní záujemcovia o vzdelávacie kurzy.

Kurzy sú rozdelené do dvoch kategórií. Akreditované kurzy sú 100% hradené Úradom práce tak pre nezamestnaných ako aj pre zamestaných. V prípade neakreditovaného kurzu Úrad práce preplatí nezamestnanému 100% ceny kurzu a 80% ceny kurzu pre zamestnaných.

Nejedná sa o refundáciu kurzov. Nemusíte sa báť, že je potrebné niečo platiť za kurz vopred. Úrad práce preplatí sumu za kurz namiesto vás po ukončení kurzu.

Môžete sa prihlásiť na prezenčnú alebo dištančnú formu vzdelávania. Prezenčná forma prebieha v školiacom stredisku v Košiciach.

Áno, v našej ponuke nájdete kurzy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva. Tieto kurzy sú označené logom Ministerstva školstva. V našej ponuke nájdete aj kompetenčné kurzy, ktoré je nie je možne akreditovať avšak pomáhajú získať nové potrebné zručnosti pre trh práce.

Všetky dokumenty ako aj Požiadavku na kurz a potvrdenie poskytovateľa posielame poštou alebo elektronicky. Dokumenty musia byť podpísane a opečiatkované alebo podpísané elektronicky napr. cez slovesko.sk 

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí Dohodu, je povinný nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v predpokladanom termíne.

Aký je postup získania kurzu zdarma?

1. Prihlásiť sa na kurz

V prvom kroku nás kontaktujte a to prihlásením sa na kurz, ktorý vás zaujal. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete pod každým kurzom. Po prihlásení vás budeme kontaktovať telefonicky s bližšími informáciami.

2. Odovzdanie Požiadavky na kurz

V druhom kroku vám pošleme tzv. Požiadavku na kompetenčný alebo rekvalifikačný kurz, ktorú po vyplnení odovzdáte na Oddelenie vzdelávania a poradenstva na príslušnom úrade práce. Pozor, nie referentke, kde sa „chodíte hlásiť“. Kontakty na Oddelenie vzdelávanie a poradenstva nájdete na stránkach UPSVaR v sekcii Kontakt.

3. Schvaľovací proces

V momente ako úrad práce zaeviduje vašu požiadavku, začína schvaľovací proces, ktorý trvá 30 dní. Počas neho úrad práce posúdi vašu žiadosť a rôzne aspekty. Neexistuje právny nárok na schválenie kurzu. Môže nastať aj prípad, že vám kurz zamietnu.

4. Nástup na kurz

V prípade, že vám bol kurz schválený, úrad práce vás bude informovať telefonicky. Následne podpíšete tzv. Dohodu. Úrad práce neinformuje vzdelávaciu agentúru, či vám bol kurz schválený čiže po schválení nás prosím kontaktujte.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Máte ďalšie otázky, ktoré by ste potrebovali zodpovedať? Neváhajte nás kontaktovať buď telefonicky alebo využite Kontaktný formulár.