Nevyvíja sa vaša práca podľa vašich predstáv?

Zručnosti pre trh práce 2024

Bezplatné vzdelávanie pre nezamestnaných a dotované kurzy pre zamestnaných vďaka projektu
Zručnosti pre trh práce

„Podobné projekty boli v minulosti obľúbené a fungovali, no vlani skončili. Jednou z našich priorít hneď po nástupe na ministerstvo bolo opätovne a v čo najkratšom čase podobný projekt opäť rozbehnúť. A tak sme pripravili národný projekt Zručnosti pre trh práce. Vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na podporu nezamestnaných pri ich ceste späť na trh práce, ako aj pre ľudí v ohrození stratou zamestnania. Tak ako pri ostatných nástrojoch, aj v tomto prípade sme urobili viac a priniesli inováciu s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb pre občanov a v jednom projekte spájame podporu pre ľudí bez práce aj zamestnaných. Okrem toho majú ľudia možnosť využiť tento projekt opakovane,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Chcete zmenu?

Ste zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové vedomosti?

Kontaktuj nás

V prípade záujmu o projekt Zručnosti pre trh práce najprv kontaktujte nás.

Požiadavka na UPSVaR

Odovzdáte požiadavku o preplatenie kurzu na Úrad práce v predstihu 30 dní

Nástup na kurz

Po schválení kurzu Úradom práce môžete nastúpiť na vami vybraný kurz.

O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8.apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Ako to funguje, sa dozviete nižšie.
Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce sa zameriava na podporu uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom rekvalifikácie. Jeho cieľom je nielen pomôcť ľuďom nájsť si prácu, ale aj pôsobiť preventívne v oblasti nezamestnanosti. Projekt ponúkne bezplatné vzdelávanie aj zamestnaným, ktorí prejavujú záujem o zlepšenie svojho postavenia na trhu práce.

Dôležitou súčasťou projektu je rekvalifikácia, čo znamená poskytnutie ľuďom nové zručností a kvalifikáciu, ktorá im umožní konkurovať na trhu práce. Táto iniciatíva je zameraná na zvýšenie zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie pracovnej sily.

Je dôležité zdôrazniť, že projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby, čo znamená, že nie je zameraný na podnikateľov alebo živnostníkov, ale skôr na tých, ktorí hľadajú zamestnanie alebo chcú zlepšiť svoje pracovné postavenie. Táto iniciatíva má potenciál zlepšiť celkové hospodárske prostredie krajiny tým, že zvyšuje kvalifikáciu pracovnej sily a zlepšuje schopnosť ľudí prispievať k hospodárskemu rastu.

Ako to funguje

Žiadatelia si sami vyberú vzdelávanie a aj jeho poskytovateľa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú akceptovať iba poskytovateľov pôsobiacich v oblasti vzdelávania najmenej jeden rok.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania.

V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR (spravidla profesijne/odborne zamerané vzdelávanie) a vo výške 80 % pri kurzoch  realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (spravidla vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie).

Dalšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky alebo mailom.

 

zrucnosti-zamestnancov
Stačí si vybrať kurz a čoskoro možete začať svoju rekvalifikáciu
Vyberte si svoj kurz
V prípade, že vás tento projekt zaujal vyberte si z našich kurzov a prihláste sa.
V rámci tohto projektu viete absolvovať zdarma  všetky naše kurzy okrem jazykových kurzov.
Chcete získať viac informácii o projekte
Zručnosti pre trh práce?
Stačí vyplniť tento krátky formulár alebo nás kontaktuj telefonicky na +421951 596 292