Vzdelanie nemá konca

“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”

EDU.CO   je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania. Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívnymi metódami.

Čo je našim cieľom?

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

„Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri uplatnení sa na trhu práce“

Čo robíme?

Vzdelávanie
nezamestnaných

Pre nezamestnaných, evidovaných na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny poskytujeme naše kurzy v rámci projektov KOMPAS+ a REPAS+ bezplatne.

Komerčné a firemné
vzdelávanie

Naše kurzy poskytujeme aj samoplatiteľom, ktorí majú záujem získať nové vedomosti. Firemným zákazníkom pripravíme na mieru šite IT alebo soft skills kurzy.

Poradenstvo, koučing a
mentoring

Poradenstvo v oblasti vízie spoločnosti a strategického plánovania, nastavenie firemných procesov, predajných kanálov. Poradenstvo v HR.

Sme tu pre vás

V prípade, že vás zaujala niektorá z našich služieb, neváhajte nás kontaktovať.

Radi zodpovieme vaše otázky. Môžete nás kontaktovať pomocou Kontaktného formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 907 782315.

Kontankný formulár