Administratívny a marketingový špecialista

Kurz v administratíve  – Moderná asistentka musí byť pripravená na neustále zvyšujúce sa požiadavky zamestnávateľov. Samozrejmosťou je príprava dokumentov a materiálov na efektívny chod kancelárie a celej spoločnosti.

Lektor

Ivan Papay
Ing. Marián Rusznyák, MBA

Kategória

Kancelárske balíky

Hodnotenie

5/5

Administratívny kurz - obsah

Administratívny kurz je delený 4 častí: Prvou časťou je Word, kde sa účastníci zoznamia od základov ako pracovať s týmto oblúbeným a súčasne nevyhnutným administratívnym pomocníkom.

Úvod do práce s Wordom

 • Orientácia v prostredí MS Word
 • Vkladanie a úprava textov, symbolov a špeciálnych znakov
 • Vkladanie často používaného a prednastaveného textu
 • Vkladanie, umiestnenie a zmena veľkosti grafických prvkov
 • Vytváranie a úprava diagramov a grafov
 • Získanie, označenie a vloženie podporných informácií

Organizovanie obsahu

 • Vkladanie a úprava tabuliek
 • Vytváranie číslovaných a nečíslovaných zoznamov
 • Vkladanie a úprava hypertextových odkazov
 • Formátovanie obsahu
 • Formátovanie textu
 • Formátovanie odsekov
 • Použitie a formátovanie stĺpcov
 • Vkladanie a úprava hlavičky a päty
 • Úprava návrh a rozloženia dokumentu

Úprava dokumentu pred tlačou a tlač

 • Kontrola pravopisu a gramatiky
 • Úprava užívateľského slovníka
 • Jazyk – pravopisné kontroly
 • Náhľad dokumentu
 • Tlač dokumentu

Správa dokumentov

 • Vytváranie nových dokumentov na základe šablón
 • Zobrazenie a úprava vlastností dokumentu
 • Organizovanie dokumentov s použitím priečinkov
 • Vkladanie dokumentov v iných formátoch pre špecifické využitie
 • Tlačenie dokumentov, obálok a štítkov
 • Rôzne typy náhľadov dokumentu
 • Zmena typu zobrazenia dokumentu a okien

Formátovanie obsahu

 • Tabulátory
 • Ovládanie stránkovania
 • Formátovanie, umiestnenie a zmena veľkosti grafických prvkov pomocou pokročilých nastavení rozloženia
 • Užitočné klávesové skratky v prostredí MS Word

Práca so štýlmi

 • Zrýchlenie práce použitím štýlov
 • Možnosti štýlov pre znak a odsek
 • Automatická aktualizácia a nahradenie štýlov
 • Viacúrovňové číslovanie previazanie na štýly
 • Priradenie klávesovej skratky pre použitie štýlu

Vkladanie objektov

 • Vkladanie obrázkov
  • Možnosti editácie obrázkov
  • Odstránenie pozadia
  • Pridanie vodoznaku
 • Vkladanie grafov a diagramov

Spolupráca s MS Excel

Vytvorenie dynamického dátového prepojenia

 • Vkladanie tvarov
 • Vytváranie a práca s tabuľkami

Uloženie dokumentu – zabezpečenie dokumentu

Práca s tabuľkami vo Worde

 • návrh tabuľky
 • úprava rozsahu a formátu tabuľky
 • prevod text – tabuľka a tabuľka – text
 • vkladanie vzorcov do tabuľky
 • automatický formát tabuľky

Hromadná korešpondencia Microsoft Word

 • použitie sprievodcu
 • formulárové listy
 • adresné štítky
 • definícia dotazu

Funkcia sledovania zmien

 • uplatnenie a nastavenia
 • použitie panela Revízia, komentáre

prepojenie viacerých dokumentov medzi Wordom a Excelom navzájom

Ďalšou časťou Administratívneho kurzu je Excel. Nevyhnutny program pre všetkých, ktorí pracujú s tabuľkami, vytváraju reporty alebo analýzy. Tento nástroj je nevyhnutný pre každú firmu a tým pádom aj pre pracovníka v administratíve.

Úvod do MS Excel

 • Popis prostredia
 • Popis objektov (zošit, hárok, bunka)

Tvorba údajov a obsahu

 • Vloženie a úprava obsahu bunky
 • Navigácia na špecifický obsah bunky
 • Získanie, označenie a vloženie podporných informácií
 • Vkladanie, umiestnenie a zmena veľkosti grafických prvkov

Vzorce a funkcie

 • Základy štatistických výpočtov
 • Súčet hodnôt, podmienený súčet SUM, SUMIF, SUMIFS
 • Funkcie na zisťovanie početnosti COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS
 • Počítanie aritmetického priemeru funkcie AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS
 • Zaokrúhľovacie funkcie
 • Štandardné zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC
 • Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky
 • Zaokrúhľovanie na násobky čísla funkciami MROUND, CEILING, FLOOR, CEILING.MATH a FLOOR.MATH
 • Logické funkcie
 • Spôsob tvorenia zloženej funkcie, pomôcky pri kontrole zloženej funkcie
 • Pokročilá práca s funkciou IF, vnorený IF, IFS
 • Vyhodnocovanie niekoľkých kritérií súčasne, logické spojky AND OR
 • Informačné funkcie na kontrolu bunky
 • Použitie informačných funkcií a funkcie IF na tvorbu výpočtu s kontrolou hodnoty
 • Počítanie s dátumom a časom
 • Ako identifikovať a riešiť dátumy, ktoré nefungujú v nástrojoch Excelu
 • Rozdiel medzi dátumami v dňoch, pracovných dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch
 • Prirátavanie dní, pracovných dní, mesiacov a rokov k dátumu
 • Funkcia VLOOKUP
 • Vyhľadávanie údajov v inej tabuľke
 • Vyhľadávanie v intervaloch
 • Zisťovanie výskytu hodnoty

Tvorba tabuľky

 • Základné vlastnosti tabuľky
 • Usporiadanie dát
 • Rady pre rýchlu a jednoduchú tabuľku
 • Pridávanie/odstraňovanie riadkov, stĺpcov, buniek

Formátovanie údajov a obsahu

 • Použitie a zmena formátu bunky
 • Použitie a zmena štýlov buniek
 • Zmena formátov riadkov a stĺpcov
 • Formátovanie pracovných hárkov

Tlač

 • Nastavenie stránky pre tlač
 • Tlač údajov

Analyzovanie údajov

 • Filtrovanie zoznamov pomocou nástroja Automatický filter/Rozšírený filter
 • Zoraďovanie zoznamov
 • Ukotvenie priečok
 • Práca s viacerými hárkami a oknami naraz (rozdelenie, usporiadanie)

Vkladanie a práca s funkciami

 • Štatistické funkcie (count, counta, countif, averageif)
 • Dátumové funkcie (today, days360, weekday, weeknum, now)
 • Časové funkcie (time)
 • Logické funkcie (if, and)
 • Textové funkcie (mid, left, right, concatenate, substitute, proper, lower, upper)
 • Vyhľadávacie funkcie VLOOKUP

Formátovanie údajov a obsahu

 • Vytváranie a zmena vlastných dátových formátov
 • Použitie podmieneného formátovania

Kontingenčné tabuľky (Pivot tables)

 • Úvod do kontingenčných tabuliek
 • Vytváranie a používanie jednoduchých kontingenčných tabuliek

Vytváranie grafov z kontigenčnej tabuľky

Príprava prezentácií je potrebna na každú dobrú poradu. Naučíme vás vytvárať zaujímave, pútavé prezentácie, aby ste dokázali prezentovať ako profesionál

Úvod do MS Poworpoint

Úprava a ovládanie používateľského prostredia

Prezentácie:

 • Vytvorenie prezentácie
 • Šablóny a motívy
 • Zobrazenie prezentácie
 • Ukladanie prezentácie

Snímky:

 • Manipulácia so snímkami
 • Oddiely snímok
 • Rozloženie snímok

Text

 • Vkladanie a úprava textu
 • Formátovanie písma
 • Formátovanie odstavcov
 • Poznámky prednášajúceho

Obrázky a diagramy 

 • Obrázky a ClipArty
 • Úpravy obrázkov a ClipArtov
 • Fotoalbum

Diagramy

 • Predvádzanie prezentácie
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Spustenie a ukončenie projekcie
 • Ovládanie projekcie

Grafy

 • Vytvorenie grafu
 • Úprava štruktúry grafu
 • Úprava rozloženia grafu
 • Úprava vzhľadu grafu
 • Analýzy v grafe

Tlač

 • Tlač obrázkov
 • Tlač podkladov
 • Tlač poznámok
 • Tlač osnovy

Najbežnejšou činnostou každej sekretárky je mailová komunikácia, planovanie v kalendári, riešenie úloh. V tejto časti Administratívneho kurzu sa zameriame ako efektívne využiť Outlook.

Úvod do MS Outlook

 • vytvorenie a nastavenie emailu
 • vytváranie a odpovedanie na správy
 • prílohy,
 • nastavenie podpisu a nastavenia e-mailovej správy
 • kontakty, kalendár, úlohy,
 • pripomienky a stretnutia
 • organizovanie, vytváranie priečinkov vyhľadávanie a ukladanie položiek
 • tlač jednotlivých položiek
 • vytvorenie šablóny emailu
 • automatické odpovede, automatické preposielanie správ
 • najčastejšie používanie skratky v mailovej business komunikácii

Prihláste sa na rekvalifikačný kurz

V prípade, že vás zaujal niektorý z našich online kurzov, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme vaše otázky. Môžete nás kontaktovať pomocou Kontaktného formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 907 782315.

Kurz administratívy

CENA ZA KURZ

760€

ZADARMO*

* Kurz zadarmo je len pre nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, ktorým úrad kurz schválil cez  projekt Zručnosti pre trh práce.

Viac informácií ako získať kurz zadarmo nájdete v sekcií Často kladené otázky

Trvanie kurzu

80 vyučovacích hodín
10 pracovných dní

Harmonogram

Denne školíme
od 08,00 do 16,00

Počet účastníkov

Max. 10 účastníkov na kurze

Nutne vybavenie

PC alebo notebook, pripojenie na internet

firemné kurzy educo

Firemné kurzy

Vzdelávanie pre zamestnancov je veľmi dôležite pre rozvoj spoločnosti. Obráťte sa na nás a pripravíme pre vašu spoločnosť kurz na mieru. Využite našu Bezplatnú konzultáciu.