Všeobecný administratívny pracovník
( Back office Manager )

Back office manager v dnešnej dobe musí byť pripravený na stále rastúce nároky zamestnávateľov. Okrem bežných úloh, ako je príprava dokumentov a materiálov na plynulý chod kancelárie a firmy, musí mať schopnosť prispôsobiť sa novým výzvam, vedieť efektívne riadiť čas a vhodne komunikovať.

Lektor

Ivan Papay
Ing. Marián Rusznyák, MBA

Kategória

Kancelárske balíky

Hodnotenie

5/5

Obsah kurzu

 • Úvod do Wordu 365
  • Spoznávanie rozhrania programu Microsoft Word 365.
  • Základné navigačné prvky a nastavenia programu.
 • Práca s textom
  • Písanie a úprava textu: zarovnávanie, formátovanie, zmena veľkosti písma.
  • Používanie štýlov a formátovacích nástrojov.
 • Formátovanie dokumentu
  • Vytváranie odsekov a zarovnávanie textu.
  • Odsadenie, členenie a zarovnávanie textových úsekov.
 • Práca s obrázkami a objektami
  • Vkladanie obrázkov a grafiky do dokumentu.
  • Zarovnávanie a úprava veľkosti obrázkov.
 • Tabuľky a grafy
  • Vytváranie a úprava tabuliek pre organizovanie informácií.
  • Vloženie a úprava grafu pre vizuálnu prezentáciu dát.
 • Zdieľanie a spolupráca
  • Možnosti zdieľania a spolupráce na dokumentoch pomocou funkcií ako je zdieľanie odkazom alebo prístupom pre spolupracovníkov.
  • Používanie komentárov a sledovanie zmien pre efektívnu spoluprácu v tíme.
 • Základy práce v Exceli 365

  • Spoznávanie rozhrania programu Microsoft Excel 365.
  • Základné navigačné prvky a nastavenia programu.
 • Práca s bunkami a dátami

  • Vkladanie a úprava údajov v bunkách.
  • Základné funkcie práce s dátami: kopírovanie, vkladanie, výber.
 • Vzorce a funkcie

  • Základné vzorce a funkcie: súčet, priemer, výpočty s dátumami a časom.
  • Používanie funkcií pre rýchle vykonávanie výpočtov.
  • Funkcie IF, SUMIF, SUMIFS, COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, AND, OR, VLOOKUP …
  • Kontingenčné tabuľky (Pivot tables)

   • Úvod do kontingenčných tabuliek
   • Vytváranie a používanie jednoduchých kontingenčných tabuliek
 • Formátovanie tabuliek a buniek

  • Formátovanie čísel, textu a dátumov v bunkách.
  • Formátovanie tabuliek: zmena farby, šírky stĺpcov, zarovnanie.
 • Grafy a vizualizácia dát

  • Vytváranie jednoduchých grafikonov a diagramov pre vizualizáciu dát.
  • Úprava grafických prvkov: farby, typy, úpravy osí.
 • Zdieľanie a exportovanie

  • Možnosti zdieľania a exportovania tabuliek a grafikonov do rôznych formátov.
  • Práca s cloudovými úložiskami a zdieľaním pre spoluprácu v tíme.

 

Úprava a ovládanie používateľského prostredia

Prezentácie:

 • Vytvorenie prezentácie
 • Šablóny a motívy
 • Zobrazenie prezentácie
 • Ukladanie prezentácie

 

Snímky:

 • Manipulácia so snímkami
 • Oddiely snímok
 • Rozloženie snímok

Text

 • Vkladanie a úprava textu
 • Formátovanie písma
 • Formátovanie odstavcov
 • Poznámky prednášajúceho

Obrázky a diagramy 

 • Obrázky a ClipArty
 • Úpravy obrázkov a ClipArtov
 • Fotoalbum

Diagramy

 • Predvádzanie prezentácie
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Spustenie a ukončenie projekcie
 • Ovládanie projekcie

 

Grafy

 

 • Vytvorenie grafu
 • Úprava štruktúry grafu
 • Úprava rozloženia grafu
 • Úprava vzhľadu grafu
 • Analýzy v grafe

 

Tlač

 • Tlač obrázkov
 • Tlač podkladov
 • Tlač poznámok
 • Tlač osnovy
 • vytvorenie a nastavenie emailu
 • vytváranie a odpovedanie na správy
 • prílohy,
 • nastavenie podpisu a nastavenia e-mailovej správy
 • kontakty, kalendár, úlohy,
 • pripomienky a stretnutia
 • organizovanie, vytváranie priečinkov vyhľadávanie a ukladanie položiek
 • tlač jednotlivých položiek
 • vytvorenie šablóny emailu
 • automatické odpovede, automatické preposielanie správ
 • najčastejšie používanie skratky v mailovej business komunikácii

 

 

 

 • Základy OneDrive

  • Spoznávanie rozhrania a navigácia v OneDrive.
  • Vytváranie a organizácia zložiek a súborov.
 • Zdieľanie a spolupráca

  • Možnosti zdieľania súborov a zložiek s ostatnými používateľmi.
  • Spolupráca na dokumentoch a súboroch v reálnom čase.
 • Zálohovanie a synchronizácia

  • Zálohovanie dát na OneDrive a možnosti obnovenia.
  • Synchronizácia dát medzi rôznymi zariadeniami.
 • Práca s dokumentami online

  • Používanie online verzií aplikácií Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) priamo v OneDrive.
  • Ukladanie, úprava a zdieľanie dokumentov online.
 • Bezpečnosť a správa účtu

  • Zabezpečenie účtu: dvojfaktorová autentifikácia, prístupové práva.
  • Správa súborov, zložiek a prístupových práv.
 • Synchronizácia s desktopovými aplikáciami

  • Synchronizácia OneDrive s desktopovými aplikáciami pre jednoduchú prácu offline.
 • Základy práce v Microsoft Teams

  • Spoznávanie rozhrania a navigácia v Teams.
  • Vytváranie a správa tímov a kanálov.
 • Komunikácia v tíme

  • Chatovanie a vytváranie skupinových konverzácií.
  • Pripájanie sa k hovorom a online meetingom.
 • Správa a zdieľanie dokumentov

  • Zdieľanie a spolupráca na dokumentoch v tíme.
  • Správa a organizácia zdieľaných súborov.
 • Plánovanie a riadenie projektov

  • Vytváranie a sledovanie úloh a plánov práce v tíme.
  • Priraďovanie úloh a sledovanie ich stavu.
 • Integrácia s ďalšími aplikáciami

  • Integrácia Microsoft Teams s ďalšími aplikáciami a službami Microsoft 365.
  • Využívanie rôznych aplikácií a nástrojov pri práci v tíme.
 • Bezpečnosť a správa tímu

  • Zabezpečenie tímu: nastavenie prístupových práv, monitorovanie aktivít.
  • Správa tímov a kanálov: vytváranie, archivácia, odstraňovanie.

Základy Time Managementu

 • Definícia time managementu a jeho význam v administratívnej práci.
 • Identifikácia prioritných úloh a efektívne plánovanie pracovného dňa.

Plánovanie a organizácia času

 • Techniky plánovania času: kalendár, to-do listy, plánovacie nástroje.
 • Vytváranie a dodržiavanie časových rozvrhov a harmonogramov.
 • Identifikácia a eliminácia časových zbytočností a rušení.
 • Delegovanie úloh a efektívne využívanie zdrojov.

Zlepšovanie Produktivity a Efektivity

 • Identifikácia najefektívnejších pracovných návykov.
 • Využívanie technológií a nástrojov na zvýšenie produktivity.

Monitorovanie a hodnotenie časových výsledkov

 • Sledovanie a hodnotenie využitia času.
 • Revízia a adaptácia plánov na základe dosiahnutých výsledkov.

Základy Efektívnej Komunikácie

 • Význam a princípy efektívnej komunikácie v administratívnej práci.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia.

Aktívne Počúvanie

 • Techniky aktívneho počúvania a dôležitosti porozumenia.
 • Zvládanie komunikačných bariér.

Písomná komunikácia

 • Zásady efektívnej písomnej komunikácie: e-maily, správy, dokumentácia.
 • Formátovanie a štruktúra písomných správ.

Rozvoj Komunikačných Zručností

 • Kontinuálne zlepšovanie komunikačných schopností: vzdelávanie, tréningy, spätná väzba.
 • Rozvoj empatie a porozumenia vo vzťahoch s kolegami a klientmi.

Prihláste sa na rekvalifikačný kurz Všeobecný administratívny pracovník ( Back office Manager )

V prípade, že vás zaujal niektorý z našich online kurzov, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme vaše otázky. Môžete nás kontaktovať pomocou Kontaktného formulára alebo telefonicky na telefónom čísle +421 951 596 292

2 women sitting at table

CENA ZA KURZ

840€

cez UPSVaR : ZADARMO / 80% dotované kurzovné pre zamestnaných

Trvanie kurzu

120 vyučovacích hodín
15 pracovných dní

Harmonogram

Denne školíme
od 08,00 do 16,00

Počet účastníkov

Max. 10 účastníkov na kurze

Nutné vybavenie

PC alebo notebook, pripojenie na internet

firemné kurzy educo

Firemné kurzy

Vzdelávanie pre zamestnancov je veľmi dôležite pre rozvoj spoločnosti. Obráťte sa na nás a pripravíme pre vašu spoločnosť kurz na mieru. Využite našu Bezplatnú konzultáciu.