Nevyvíja sa vaša práca podľa vašich predstáv?

Nestrať prácu - vzdelávaj sa 2024

Bezplatné vzdelávanie aj pre zamestnaných vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa

„Je to skutočne inovatívny projekt. Prvý svojho druhu, ktorý pôsobí preventívne. Kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Našim cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.

Zdroj: UPSVaR

Chcete zmenu?

Ste zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové vedomosti?

Kontaktuj nás

V prípade záujmu o projekt Nestrať prácu a vzdelávaj sa najprv kontaktujte nás.

Požiadavka na UPSVaR

Odovzdáte požiadavku o preplatenie kurzu na Úrad práce v predstihu 30 dní

Nástup na kurz

Po schválení kurzu Úradom práce môžete nastúpiť na vami vybraný kurz.

Vedeli ste, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa, v rámci ktorého môžu získať bezplatný kurz aj Záujemcovia o zamestnanie, teda tí, ktorí sú momentálne napr. ešte zamestnaní👨‍🔧, materskej a rodičovskej dovolenke👶, absolventi škôl 👩‍🎓a pod.? Ako to funguje, sa dozviete nižšie.
Ako začať

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Bližšie info vám poskytneme telefonicky.

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 21 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporené môžu byť len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Ako to prebieha

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 16.10.2023.

Ďalšie informácie na stránkach UPSVaR:

Link Nestrať prácu – vzdelávaj sa: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152179

Vyberte si svoj kurz
V prípade, že vás tento projekt zaujal vyberte si z našich kurzov a prihláste sa.
V rámci tohto projektu viete absolvovať zdarma  všetky naše kurzy okrem jazykových kurzov.
Chcete získať viac informácii o projekte
Nestrať prácu a vzdelávaj sa?
Stačí vyplniť tento krátky formulár alebo nás kontaktuj telefonicky na +421951 596 292

Aktuálne informácie o projekte
Nestrať prácu - vzdelávaj sa 2024

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa je momentálne pozastavený z dôvodu vyčerpaných finančných zdrojov na príslušných ÚPSVaR.

Opätovné spustenie sa predpokladá v marca 2024. V prípade, že chcete byť informovaný o opätovnom spustení, zanechajte nám svoju e-mailovú adresu. Budeme vás kontaktovať.