Nevyvíja sa vaša práca podľa vašich predstáv?

Bezplatné vzdelávanie vďaka projektu
Nestrať prácu – vzdelávaj sa

„Je to skutočne inovatívny projekt. Prvý svojho druhu, ktorý pôsobí preventívne. Kým podobné projekty boli v minulosti primárne určené pre nezamestnaných, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Našim cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Zásadnou pridanou hodnotou pre ľudí je podľa neho to, že kurz si záujemca môže vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa.

Zdroj: UPSVaR

Chcete zmenu?

Ste zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové vedomosti?

Kontaktuj nás

V prípade záujmu o projekt Nestrať prácu a vzdelávaj sa najprv kontaktujte nás.

Požiadavka na UPSVaR

Odovzdáte požiadavku o preplatenie kurzu na Úrad práce v predstihu 30 dní

Nástup na kurz

Po schválení kurzu Úradom práce môžete nastúpiť na vami vybraný kurz.

Vedeli ste, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má projekt, v rámci ktorého môžu získať bezplatný kurz aj Záujemcovia o zamestnanie, teda tí, ktorí sú momentálne napr. ešte zamestnaní👨‍🔧, materskej a rodičovskej dovolenke👶, absolventi škôl 👩‍🎓a pod.? Ako to funguje, sa dozviete nižšie.
Ako začať

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Bližšie info vám poskytneme telefonicky.

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi. Podporené môžu byť len kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Ako to prebieha

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

Ďalšie informácie na stránkach UPSVaR:

Link: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152179

Vyberte si svoj kurz

V prípade, že vás tento projekt zaujal vyberte si z našich kurzov a prihláste sa.
Tento projekt viete využiť na všetky naše kurzy okrem jazykových kurzov.

Chcete získať viac informácii o projekte
Nestrať prácu a vzdelávaj sa?
Stačí vyplniť tento krátky formulár alebo nás kontaktuj telefonicky na +421951 596 292